Finansowanie inwestycji komunalnych na nowych zasadach w perspektywie 2016-2020

Zwiększ punktację projektu dzięki nowym mechanizmom prawno-finansowym w hybrydowym PPP

Realizuj większe projekty przy tym samym budżecie

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo, jak:


 • zwiększyć skalę realizacji inwestycji komunalnej bez konieczności zwiększania środków przewidzianych w budżecie,
 • otrzymać lepszą punktację projektu w programie unijnym lub krajowym, dzięki wykorzystaniu nowych mechanizmów honorowanych w perspektywie 2016-2020,
 • uzyskać dostęp do funduszy unijnych dla małych, wcześniej pomijanych projektów komunalnych,
 • pozyskać inwestora i bezpiecznie przeprowadzić proces inwestycyjny w oparciu o nowe instrumenty prawno-finansowe,
 • zrealizować inwestycję, która nie zwiększy zadłużenia urzędu.

Podczas warsztatów wskażemy:


 • skąd wziąć środki na realizowanie nowych inwestycji komunalnych i jaką metodę finansowania wybrać (projekty hybrydowe PPP, partnerstwo publiczno-prywatne, partnerstwo publiczno-publiczne),
 • nowe instrumenty bezpiecznego zawierania partnerstw i realizowania bardziej efektywnych inwestycji komunalnych,
 • jak znaleźć inwestora prywatnego i ustalić jego zakres odpowiedzialności w projekcie hybrydowym,
 • praktyczne sposoby dopasowania optymalnej metody finansowania do konkretnej inwestycji komunalnej, wyboru rodzaju dotacji i określenia zakresu odpowiedzialności poszczególnych partnerów,
 • różnice w realizowaniu inwestycji w nowej i starej perspektywie finansowej,
 • sposoby zoptymalizowania budżetu z wykorzystaniem centrów usług wspólnych i czerpania profitów z zawiązywania związków gminno-powiatowych (opisanych w ustawie samorządowej z 15 maja 2015 r.),
 • przywileje, jakie uzyskają partnerzy z sektora prywatnego w projektach hybrydowych PPP, charakterystycznych dla perspektywy 2016-2020, a także przeanalizujemy, co wprowadzone zmiany oznaczają dla urzędów i spółek komunalnych.

Patronem merytorycznym szkolenia jest:


MAGAZYN

Drogi Gminne i Powiatowe

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do: wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, prezesów spółek komunalnych oraz przedstawicieli wydziałów finansowych i pracowników zamówień publicznych i inwestycji oraz skarbników

WIĘCEJ

Warsztaty a nie wykłady

Szkolenie w formule warsztatowej gwarantuje optymalne połączenie teorii i praktyki ukazanej na bazie konkretnych case studies. Przeprowadzenie przez eksperta realistycznej symulacji działań podejmowanych podczas prowadzenia inwestycji komunalnej pomoże Państwu utrwalić wiedzę teoretyczną oraz wskaże różne sposoby jej praktycznej realizacji.

WIĘCEJ

Prelegent

Damian Michalak

Radca prawny, trener, specjalista w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i prawa zamówień publicznych z doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów z sektora publicznego oraz inwestorów realizujących inwestycje publiczne.

WIĘCEJ

Do góry