Finansowanie i realizacja inwestycji komunalnych w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Poznaj szczegóły najciekawszych projektów PPP realizowanych w Polsce

Zwiększ punktację projektu dzięki nowym mechanizmom prawno-finansowym w hybrydowym PPP

Najważniejsze punkty programu:


  • PPP jako alternatywna i niezwykle korzystna metoda realizacji inwestycji publicznych – charakterystyka instytucji PPP, poznanie podstawowych modeli partnerstwa wraz z odwołaniem do przykładów rynkowych, PPP w świetle przepisów prawa, uczestnicy rynku PPP.
  • Postępowanie o wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza – podstawy wyboru odpowiedniego trybu wyłonienia inwestora prywatnego, przebieg procedury, najczęściej popełniane błędy.
  • Hybrydowe PPP – możliwości i zasady łączenia formuły PPP z zewnętrznym dofinansowaniem dotacyjnym w okresie 2014-2020.

Dzięki szkoleniu uczestnicy:


  • Poznają możliwości partnerstwa publiczno-prywatnego jako instrumentu wykonywania kluczowych zadań publicznych,
  • Dowiedzą się w jaki sposób wybrać partnera prywatnego i jak ustrzec się poważnych w skutkach błędów w procedurze wyboru,
  • Poznają możliwości i zasady łączenia środków europejskich z formułą PPP,
  • Poznają rynkowe przykłady zakończonych sukcesem postępowań PPP, w tym hybrydowego PPP,
  • Poznają zasady wpływu PPP na dług publiczny.

Patronem merytorycznym warsztatu jest:


MAGAZYN

Drogi Gminne i Powiatowe

Dla kogo?

Warsztat dedykowany jest:

  • Przedstawicielom podmiotów publicznych (jednostek samorządu terytorialnego, urzędów centralnych, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, SP ZOZ-ów, uczelni publicznych, spółek komunalnych, etc).
  • Przedstawicielom inwestorów prywatnych zainteresowanych współpracą z sektorem publicznym.

WIĘCEJ

Warsztaty a nie wykłady

Szkolenie w formule warsztatowej gwarantuje optymalne połączenie teorii i praktyki ukazanej na bazie konkretnych case studies. Przeprowadzenie przez eksperta realistycznej symulacji działań podejmowanych podczas prowadzenia inwestycji komunalnej pomoże Państwu utrwalić wiedzę teoretyczną oraz wskaże różne sposoby jej praktycznej realizacji.

WIĘCEJ

Prelegent

Damian Michalak

Radca prawny, trener, specjalista w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i prawa zamówień publicznych z doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów z sektora publicznego oraz inwestorów realizujących inwestycje publiczne.

WIĘCEJ